საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამა – ,,იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი”

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამას – „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“.
 
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ,,ახალგაზრდა ელჩების“ მიერ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საქართველოს პოპულარიზაცია, უცხოელ მეგობართა ქსელის შექმნა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა.
 
პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე: https://bit.ly/2tcaGkB
 
 
Ministry of Foreign Affairs of Georgia is implementing the young Ambassador’s Program:
“Be Your Country’s Young Ambassador”.
 
The aim of the program is to promote Georgia in the host countries by the “Young Ambassadors”; establish a network of foreign friends and closely communicate with the Georgian Diaspora representatives.
 
Detailed information about the project can be found on this link: https://bit.ly/2tcaGkB (Only in Georgian)